Hottest Jobs

Leestijd: 1 minuut

De corona crisis zorgt voor een verschuiving op de arbeidsmarkt. Maar ondanks deze verschuiving is er nog er steeds een grote vraag naar ICT’ers en technici. In deze beroepsgroepen zijn er nog steeds structureel meer vacatures. En is de vraag dus groter dan het aanbod, wat tot schaarste leidt.

Jaarlijks presenteert Randstad een overzicht van de meest kansrijke banen. Dit doen ze onder de noemer ‘Hottest Jobs’. Los van de effecten van corona bieden ICT en techniek nog steeds structureel meer vacatures dan andere vakgebieden. De lijst die Randstad jaarlijks publiceert, is bedoeld als inspiratie voor werkzoekenden of baanwisselaars.

Ondanks de pandemie herkent Randstad vakgebieden met structureel meer aanbod van vacatures ten opzichte van het aantal werkzoekenden. Voor werkzoekenden met de juiste vaardigheden liggen hier veel kansen. De tekorten aan mensen in de zorg, techniek, ICT en bouw zijn de afgelopen tijd vaak onderwerp van gesprek en zijn ook duidelijk zichtbaar op deze lijst.

Ook op de lange termijn houdt de spanning tussen vraag en aanbod in sommige vakgebieden aan. In de komende tien jaar verwacht Randstad een tekort aan ongeveer honderdduizend mensen in sectoren waar schaarste is. Daarnaast zorgen ook technologie en vergrijzing voor grotere vraag naar personeel.

De zogeheten ‘hottest jobs’ met een ICT component die dit jaar naar voren komen zijn:

  • Devops engineer
  • Data engineer
  • Security specialist
  • Data Scientist
  • Product owner

Hoewel er vakgebieden zijn waar ondanks corona veel vraag is naar personeel, is het effect van de pandemie duidelijk zichtbaar op de arbeidsmarkt. Het is belangrijk om oog te hebben en houden voor de aansluiting tussen vraag en aanbod van werk, bijvoorbeeld door de juiste opleiding en omscholing. 

De lijst komt tot stand door het analyseren en combineren van verschillende bronnen met betrekking tot arbeidsvraag en -aanbod, zoals het CBS, Jobdigger (online vacatures), UWV en data van Randstad Groep Nederland.

image_printPrint deze pagina