Hottest Jobs

Hottest Jobs

Leestijd: 1 minuut De corona crisis zorgt voor een verschuiving op de arbeidsmarkt. Maar ondanks deze verschuiving is er nog er steeds een grote vraag naar ICT’ers en technici. In deze beroepsgroepen zijn er nog steeds structureel meer vacatures. En is de vraag dus groter dan het aanbod, wat tot schaarste leidt. Jaarlijks presenteert Randstad een overzicht van …

Verder lezen

Jobs on the rise

Leestijd: 2 minuten Jaarlijks presenteert LinkedIn in haar onderzoek over opkomende functies een overzicht van de veranderingen op de arbeidsmarkt. Normaal is dit een overzicht over de afgelopen 5 jaar. Dit jaar richten zij zich op de afgelopen 12 maanden om er zo achter te komen wat er echt veranderd is en waar momenteel het meeste werk te …

Verder lezen

Hoort recruitment nou onder HR of toch niet?

Leestijd: 2 minuten In de meeste organisaties (80%) valt recruitment onder HR. Voor Werf-en deed Wim van den Nobelen onderzoek en vroeg recruiters en niet-recruiters naar hun mening over de plek van recruitment binnen de organisatie. De meningen zijn verdeeld. Recruiters zelf pleiten voor het grootste deel voor een meer zelfstandige positie. Niet-recruiters zijn hier veel minder over …

Verder lezen